Privacy

statement

Bezoek je mijn website: mary-you.nl, dan wordt er een aantal persoonsgegevens verwerkt. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur verwerkt en beveiligd. In dit privacy statement vertel ik je hier graag meer over.

Je IP-adres wordt gebruikt om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van mijn website bezoekt en hoe bezoekers op mijn website terecht zijn gekomen. Hiervoor wordt het statistiekenprogramma Google Analytics gebruikt. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van mijn website en server, bewaart de server zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit gebeurt om mijn website en de server veilig en toegankelijk te houden.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Bij een eventueel volgend bezoek aan mijn website kan deze informatie weer naar de server teruggestuurd worden.

Op mijn website vind je ook een contactformulier om een bericht achter te laten of een vraag te stellen. Je persoonlijke gegevens; naam, e-mailadres en telefoonnummer, die je invult, worden opgeslagen in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Ik gebruik je gegevens alleen voor het beantwoorden van je vraag of om, op verzoek, contact op te nemen.

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Ik bepaal de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het laatste contact. Gegevens die op basis van de wet langer moeten bewaren bewaard, worden opgeslagen tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op mijn website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden. 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te kijken. Ook kun je gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit de database. Verder kun je verzoeken om de verwerking te beperken en kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die de website verwerkt aan jou over te dragen of aan een andere organisatie. Laat het mij weten via mary@mary-you.nl.

Ten slotte wil ik er nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vind je altijd op www.mary-you.nl.

Hellevoetsluis, januari 2023